Co navštívit

Co navštívit

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie je také chráněn Zákonem o ochraně památek Chorvatska. Byl postaven na začátku 17 století na počest sv. Mikuláše. V roce 1615 vysvětil ho biskup V. Ariggoni, a bratrství ho udržovalo. Rozšířen byl v roce 1683 a pojmenován jménem Nanebevzetí Panny Marie, a v roce 1746 byl vysvěcen biskupem K. A. Donadini, jak o tom svědčí nápis na přední straně. Vesničané v roku 1800 na své vlastní náklady rozšířili kostel, přidali mu severní loď, a druhá loď byla vybudována v roce 1894.
Zvonice z kvádrů z francouzské pevnosti byla postavena v období 1873 – 1875 a ve stejném 1875 roku námořní orgány v Terstu darovali hodiny na zvonici jako výměnu za ostrůvek Mulo nebo Biofant, kde si postavili maják.
Rogozničký farní kostel je zvláštní v mnoha ohledech. Zajímavým faktem je to, že je to jedinečný malý chrám v Dalmácii, který je širší než delší. Je bohatý množstvím hodnotných uměleckých děl: zmiňuje se kříž z 14. století, který není k dispozici pro věřící a chráněn je někde v bezpečí a cenná umělecká postava pastýře z jesliček, které v roce 1905 z Říma přivezl tehdejší farář z Kaštela, proslulý dr. Jan Katalinić.

Marina Frapa

Marina Frapa je nejkrásnějším přístavem na Jadranu a je jistě jedním z nejkrásnějších na Středozemním moře. Nachází se ve střední části chorvatského pobřeží, mezi městy Šibenik a Split, v samém srdci Dalmácie, v městě Rogoznica, v krásné a ze všech stran chráněné zátoce Soline.

Centrum přístavu je vybudovány ostrov, který má celou řadu zařízení, jako jsou recepce, kontrolní věž, služby, 396 metrů dlouhé tranzitní molo vhodné pro mega jachty, hotel „Ostrov“ a související parkoviště, většinu stravovacích zařízení a jiné doprovodné komerční zařízení.

V komplexu se nachází 10 mola a tranzitní molo s celkem 700 plně vybavených kotvišť a hlídaný prostor pro stovky suchých kotvišť. Nevyhnutelné vybavení pevninské části je hotel “Pevnina“, komplex venkovních bazénů s disko – nočním klubem, sportovní centrum , hlavní konferenční místnost a hlídané parkoviště. Celá marína Frapa se vztahuje na více než 136.000 m2 . Nad plavidly je uspořadany dohled 24 hodin denně, a u vchodu do přístavu je také i video dohled.

Marina Frapa je kvůli velké péči o životním prostředí pro roky oceněna Modrou vlajkou, která je dnes nejznámější model ekologického vzdělávání, výchovy a informování veřejnosti, pokud jde o moře a pobřeží .

Dračí oko

Jezero “Dračí oko“ je jedinečný hidrogeomorfologický fenomén na východním pobřeží Jaderského moře, kde se kvůli specifických fyzikálně – chemických vlastnosti vyvinula charakteristická flóra a fauna. Nachází se na poloostrově Gradina, s tenkou vrstvou, která odděluje zátoky Soline a Koprišće. Je obklopeno strmými útesy, vysokými 4 – 24m. Plocha jezera je cca 10.000 m² a největší naměřená hloubka je 15 metrů.
Jezero nemá žádné viditelné povrchové spojení s okolním mořem, ale tam jsou jasně viditelné mediolitorální schody. To dokazuje, že je v jezeře cítit příliv a odliv, a že existuje výměna vody z jezera a mořské vody přes pukliny a kanály v pórovitém vápenci. Jedinečné a zvláštní prostředí kolem jezera Dračí oko, se tlustou spodní vrstvou sirovodíku, zaujalo v posledních letech řady tuzemských a zahraničních vědců, a kvůli meromiktických a anoksických podmínek slané vody srovnávají ho s Černým mořem, s fjordem Framvaren v Norsku nebo kráterským jezerem Pavin ve Francii.
V průběhu staletí stávalo se, že se jezero “uvaří“, nebo, jak říkají vědci, že se stalo převrácení vodního sloupce, kvůli čemu je uvolněna elementární síra, která na povrchu uzavře přístup ke kyslíku, a v důsledku toho všechen svět, žijící v jezeře umírá. Tento jev obyvatelé také nazývají „probuzením draka“, a opakuje se přibližně každých třicet roků. Takové podmínky zaznamenali v roce 1997, když zemřelo 20.000 tun živých organismů v jezeře .
Díky tomuto neobvyklému přírodnímu jevu místní obyvatelé vymýšleli legendy.

Jedna z nich je příběh o třech bratrech, z nichž jeden byl slepý. Po smrti rodičů, přišel čas, aby se dědictví rozdělilo. Zdraví bratři podvedli slepého, a on je proklel slovy: „Pokud nejste spravedlivě rozdělili, ať se to všechno změní do jezera, a z vody skočí drak, který vás zhltne.“ A tak to bylo, půda pod nohama dvou nečestných bratrů se rozevřela, a z velké skuliny vyvařilo moře a vytvořilo jezero. Od té doby drak žil v jezeře a svým dechem otravoval zvířata v něm.

Tam je jiný příběh. Drak Murin, nemanželský syn Hery a Poseidona, ze svého paláce na ostrově Velká Smokvica vládl polisem Heraklea. Ochraňoval obyvatele před útočníky a lupiči, a oni mu mu každého roku na nejdelší den museli dát nejkrásnější dívku za ženu. Ale žádná nepřežila svatební noc. Legenda praví, že se jednoho dne na okřídleném koně Pegasusu objevil hrdina Aristoles, vnuk argonauta Jasona. On se zamiloval do dívky, která měla být nevěstou strašnému drakovi. Mladý hrdina vyzval draka na souboj s kopím, který s pomocí Hefesta a měsíčního prachu kovala silná bohyně Athena, a smrtelně ranil zvíře. Murin drápy vykopal vlastní oči . Jedno oko hodil daleko za hranice ostrova Mljet, kde je dnes Jaderské moře nejhlubší, a druhé mu sklouzlo pod nohy a rozpustilo kámen. V kamennou prohlubeň slilo se moře a nastalo jezero charakterického jména Dračí oko. Legenda říká, že když se dva milenci vykoupají v jezeře Dračí oko, zůstanou věrní k sobě po celý život, a jejich manželství ozdobuje plodnost a věčná láska.

Kostel sv. Jana

Kostel sv. Jana se nachází na mysu Planka, v kamenité a pusté krajině a je chráněné náboženské dědictví. Byl postaven na počest zázračné události. Podle legendy loď, na které byl sv. Jan (trogirský biskup 1062) s králem Kolomanem, vedle mysu Planka, ztroskotala. Sv. Jan Trogirský zachránil všechny námořníky a náklad, zázračně chodil po moři a nenamočil si nohy. Kostel je orientovaný ve směru východ – západ, má obdélníkový plán s půlkruhovou apsidou, a před apsidou se nachází jednoduchý oltář na jedné noze. Kostel má charakteristiky gotického slohu, která se projevuje ve formě lomeného oblouku, a románskou tradici napovídají masivní příruby, a ještě starší předrománskou naznačuje rozložení vnitřních stěn s mělkými oblouky mezi lezeny. Masivní tvar, tloušťka stěn, které byly postaveny v případech. Církev se nachází více než 10 m od moře, nicméně vlny dosáhnou do ní, takže je vyložena destruktivnímu působení mořské soli. Kvůli své velikosti a rustiky kostel splynul s hrubými kameny.

Museum in the Sea

„Bouřlivé jugo, chystá se bouře…“ V prvním století před naším letopočtem, po takové bouře nebylo možné plout kolem mysu Plank nebo mysu Diomeda. Mýtické místo, kde se srazí jugo a bóra, které je spojeno s mýtem o Argonautech a jedno z nejnebezpečných splavných bodů na východním pobřeží Jadranu. Římská loď s 150 amfor plných vína, které převozila ze severní Itálie do Řecka, ukotvila se na posledním velkém kotvišti v rogozničké zátoce Horní Muli. Pro středně velkou loď, přetíženou amforami, ani uzavřená zátoka nebyla bezpečná. Převrhla a potopila se do 20 metrů hloubky a narazila do podmořského útesu, a náklad rozptýlen v místě 13x10m. Tak vypadá rekonstrukce té starověké námořní katastrofy. Tato lokalita byla prozkoumána a konzervována v roce 1998.
Během chladných válečných dnů v měsíci lednu 1942 hlavní dopravní italská loď Ninuciu byla potopena anglickou ponorkou mezi majákem Mulo a Velkou Smokvici. Vrak je neprozkoumaný na dně moře ležel celých 66 roků. Rogozničké mořské dno je plné vraků z různých historických období, a tak můžeme svobodně říct, že je muzeem v hluboké modři, zajímavé vědcům a turistům.

Our Lady of the Chapel

Podle legendy, rybář Jan M. Bogović – Tuburko, v roce 1722 chytal ryby kolem mysu poloostrova Gradina a viděl podivné světlo. Když se přiblížil skále, ze které je bylo vidět světlo, našel obraz Panny Marie, který ukazoval Marie, jak návštěvuje sestřenici Alžbětu. Obraz odnesl domů a dal do truhly. Následující rok ve stejnou dobu rybář Tuburko znovu chytal ryby na poloostrově Gradina a znovu uviděl obraz Panny Marie na stejném místě. Obrázek odnesl rogozničkém knížeti a řekl mu svůj neuvěřitelný příběh. Kněz mu nevěřil, ale obraz dal do skříni. Následující rok ve stejnou dobu, rybář Tuburko znovu šel na stejné místo, a nevysvětlitelně obraz znovu byl tam. Kněz si uvědomil, že to byl opravdu velký zázrak. Brzy vesničané spolu s místním knězem se rozhodli postavit kapli v tomto místě, a slavnost této příležitosti ve své současné podobě byla založena v roce 1776.
Ten zázračný obraz shořel ve farním kostele, a druhý, který byl v šedesátých létech ukraden, nastal ve Vídni v roce 1888. Vedle původní malé kapli byla postavena větší v období 1907 – 1909.
Slavnost se koná 2. července, na Petrovčice, kdy se obraz Panny Marie přepravuje lodí do rogozničkého nábřeží, v doprovodu knížete a mladých dívek oblečených v bílé šaty. Tam ho vítá šibenský biskup, v doprovodu desítek kněží a několik tisíc věřících, a potom všichni společně v slavnostním průvodu obrázek převodí do farního kostela.
Obraz zůstává ve farním kostele až do první neděle po Panny Marie od Karmelu, kdy se slavnostním průvodem po moři a na zemi vrací do své svatyně na mysu poloostrova Gradina. V průvodu se zúčastní stovky lodí a tisíce věřících, kteří pěšky chodí asi 2,5 km farní cesty, mnozí často chodí bosí. V minulosti loď Panny Marie sledovali jen mladí muži, ale dnes se jim připojily i dívky.
V Rogoznici v roce 1887 byly černé neštovice, a denně umíralo 40 lidi. Tehdejší kněz Tode Pavlović shromáždil věřící a šli bosí do svatyně Panny Marie, požádali ji o milost. Od toho dne, 24. ledna, skončilo umírání v místě, nemocní uzdravili, a na ten den, svatý den, mše se koná v kapli.
Zázračná rogozničká ochránkyně ochraňuje své lidi a přístav od veškerého utrpení pro téměř tři staletí.

MUSEUM OF LIFE in the Heart of Dalmatia
MARINE AQUARIUM - outdoor

Exkurze

Šibenik

Šibenik – V této oblasti jsou mezi prvními urovnán slovanských kmenů. Město se nachází v blízkosti ústí řeky Krky v Jaderském moři, s výhledem na město hrdě dominuje kopec svaté Anny s krásným panoramatickým výhledem.

shadow
Primošten

Primošten je jedním z nejoblíbenějších turistických středisek v Dalmácii (cestovní ruch se rozvíjí v organizovaným způsobem již od šedesátých let) a řadí se mezi nejmalebnějších městeček na Jadranu, s řadou typických úzkých uliček ve starém jádru na malý, kopcovitý poloostrov.

shadow
NP Krka

Národní park “Krka” byl vyhlášen v roce 1985. a sedmý národní park v chorvatštině.
To se nachází zcela na území Šibenicko-kninského kraje a zahrnuje plochu 109 km2 podél řeky Krky: dva kilometry po proudu řeky od Kninu ke Skradinu a dolní Čikole.

shadow
Trogir

Trogir – město, jehož urbanistický celek patří mezi nejhodnotnější a nejlépe zachované památky středověku na východním pobřeží Jadranu, vznikl ve 4. století před naším letopočtem jako řecká kolonie „Tragurion“. Největšího rozkvětu dosáhl ve středověku.

shadow
Split

Palác římského císaře Diokleciána, vybudovaný roku 305, je centrem starého Splitu. Je nejlépe zachovaným palácem-pevností z dob Římské říše. V palácovém komplexu je řada objektů, na příklad Jupiterův chrám, Diokleciánovo mauzoleum (od 6. století katedrální kostel v nejstarší budově na světě) či Peristyl (původní antický peristyl, rituální císařské nádvoří), jehož podélné strany uzavírá sloupoví spojené oblouky.

shadow
NP Kornati

V centrální části chorvatského Jadranu, je zde zvláštní a úžasný skupina ostrovů s názvem Kornati.
Vzhledem k výjimečné krásy své krajiny, zajímavé geomorfologie a členitého pobřeží v roce 1980 většina souostroví Kornati byl vyhlášen národní park.

shadow